-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 61100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 107 ศรีอุทัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056520351

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุทัยวิทยาลัย

-- advertisement --