โลโก้โรงเรียนอุทุมพรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุทุมพรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 33100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 7 ราชการรถไฟใต้ กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุทุมพรวิทยา