-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุบลรัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุบลรัตน์

รหัสโรงเรียน : 30100028

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 182 สืบศิริ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-353622

แฟกซ์ : 044-353377

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุบลรัตน์

-- advertisement --