-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุบลวิทยากร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุบลวิทยากร

รหัสโรงเรียน : 34100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 151 วัดมนีวนารา หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045,254,686,045,260,000

แฟกซ์ : 045244530

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุบลวิทยากร

-- advertisement --