-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุบลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุบลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 80100078

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 261/11 ศรีนคร ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075521006

แฟกซ์ : 075521697

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุบลวิทยา

-- advertisement --