โลโก้โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

รหัสโรงเรียน : 84100033

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 75/1 พนม-เขาต่อ คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 84250

โทรศัพท์ : 077398084

แฟกซ์ : 077398085

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม