-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น

รหัสโรงเรียน : 40100131

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 154/49 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น

-- advertisement --