โลโก้โรงเรียนอูลูมุดดีน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอูลูมุดดีน

รหัสโรงเรียน : 90100018

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 8 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074467527

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอูลูมุดดีน