-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอู่ทิพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอู่ทิพย์

รหัสโรงเรียน : 11100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 70/4 ซอยเลียบคลองมหาวงศ์ เทพารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-3843551

แฟกซ์ : 02-3443551

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอู่ทิพย์

-- advertisement --