-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช

รหัสโรงเรียน : 10100578

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1374 ซอย 77 (อ่อนนุช40) สุขุมวิท สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3310777-8

แฟกซ์ : 02-3323914

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช

-- advertisement --