-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

รหัสโรงเรียน : 31100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 5 สมรรถการ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-611497

แฟกซ์ : 044-601573

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฮั่วเคี้ยว

-- advertisement --