-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกตุชาติศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกตุชาติศึกษา

รหัสโรงเรียน : 80100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 145 นครศรี-สงขลา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290

โทรศัพท์ : 075366218-9

แฟกซ์ : 075366219

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกตุชาติศึกษา

-- advertisement --