-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

รหัสโรงเรียน : 19100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 27 ม.2 โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

-- advertisement --