-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกษมสาสน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกษมสาสน์

รหัสโรงเรียน : 57100066

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 357. หมู่ที่ 3 เลี่ยงเมืองด้านตะวันนอก รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 0891668110

แฟกซ์ : 057000

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกษมสาสน์

-- advertisement --