โลโก้โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 44100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 100 ขอนแก่น-โกสุม เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกียรติขจรวิทยา