-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 18/2 หมู่ที่ 9 สายเอเซีย สะกอม จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074,378,573,012,308,100

แฟกซ์ : 074378124

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญธรรมวิทยา

-- advertisement --