-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

รหัสโรงเรียน : 90100054

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 223/3 หมู่ที่ 1 อนามัย กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074430218

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

-- advertisement --