-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญราษฎร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญราษฎร์

รหัสโรงเรียน : 54100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 1-ก.พ. ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054511051

แฟกซ์ : 054626304

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญราษฎร์

-- advertisement --