-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญวิชช์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญวิชช์

รหัสโรงเรียน : 81100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 96 เขาพนม-ทุ่งใหญ่ เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140

โทรศัพท์ : 075689136

แฟกซ์ : 075689136

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญวิชช์

-- advertisement --