-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100617

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 3 เตชะตุงคะ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-5661748

แฟกซ์ : 02-5661748

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญวิทยศึกษา

-- advertisement --