-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 96100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 200 หมู่ที่ 2 เพชรเกษม ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 96170

โทรศัพท์ : 010982346

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์

-- advertisement --