-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญวิทยา

รหัสโรงเรียน : 37100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 902 ชยางกูร บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045451287

แฟกซ์ : 045451050

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญวิทยา

-- advertisement --