-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญวิทย์

รหัสโรงเรียน : 80100068

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 171 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075486247

แฟกซ์ : 075486247

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญวิทย์

-- advertisement --