-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญศรีศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญศรีศึกษา

รหัสโรงเรียน : 94100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 77 พญาเมือง รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073334548

แฟกซ์ : 073331378

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญศรีศึกษา

-- advertisement --