-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 96100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170

โทรศัพท์ : 073563174

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญศาสตร์

-- advertisement --