-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญศึกษา

รหัสโรงเรียน : 90100123

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 80/9 เพชรเกษม(สายเก่า) ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074398060

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญศึกษา

-- advertisement --