โลโก้โรงเรียนเจริญสอนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญสอนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 17100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 28-พ.ค. สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 16130

โทรศัพท์ : 036-591452

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญสอนวิทยา