-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจียหมิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจียหมิน

รหัสโรงเรียน : 25100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 043 ซอยเจียหมิน เจ้าสำอางค์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 037-281726,037-205565

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจียหมิน

-- advertisement --