-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจี้ยไช้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจี้ยไช้

รหัสโรงเรียน : 70100043

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 24 โพธาราม-บ้านเลือก โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032355276

แฟกซ์ : 032355343

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจี้ยไช้

-- advertisement --