-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

รหัสโรงเรียน : 50100061

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 167 หมู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 3 เชียงใหม่-ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053388440

แฟกซ์ : 053388439

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

-- advertisement --