-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 77100019

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 327 เพชรเกษม วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ : 032321327

แฟกซ์ : 032621779

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา

-- advertisement --