-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี

รหัสโรงเรียน : 57100147

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 190 หมู่ที่ 6 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี

-- advertisement --