-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

รหัสโรงเรียน : 50100068

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 4 สบเปิง-แม่มาลัย สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330

โทรศัพท์ : 053374557 ต่อ 11

แฟกซ์ : 053374557 ต่อ 15

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

-- advertisement --