-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์จอห์น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์จอห์น

รหัสโรงเรียน : 10100519

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 1110 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-9386949-53

แฟกซ์ : 02-5121236

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์จอห์น

-- advertisement --