-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่

รหัสโรงเรียน : 54100026

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 505 หมู่ที่ 9 นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่

-- advertisement --