-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

รหัสโรงเรียน : 63100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 3-ม.ค. พหลโยธิน ระแหง เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055,511,129,055,512,500

แฟกซ์ : 055511129

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

-- advertisement --