-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก

รหัสโรงเรียน : 48100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 585 มัธยมจันทร์ นาแก นาแก นครพนม 48130

โทรศัพท์ : 042571338

แฟกซ์ : 042571340

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก

-- advertisement --