-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์

รหัสโรงเรียน : 46100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 197 หมู่ที่ 12 บัวขาว-สร้างค้อ บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043851419

แฟกซ์ : 043851419

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์

-- advertisement --