-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

รหัสโรงเรียน : 11100034

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 5 ท้ายบ้าน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-7016174

แฟกซ์ : 02-7018625

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

-- advertisement --