-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

รหัสโรงเรียน : 24100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 128 ศุภกิจ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-535481-6

แฟกซ์ : 038-535487

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

-- advertisement --