-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์เมรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์เมรี

รหัสโรงเรียน : 41100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 129 นิตโย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042221346

แฟกซ์ : 042323577

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์เมรี

-- advertisement --