-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

รหัสโรงเรียน : 24100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 129 สรรค์ประศาสน์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-511075

แฟกซ์ : 038-511075

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์แอนโทนี

-- advertisement --