-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่

รหัสโรงเรียน : 47100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 6 สกลนคร-นครพนม ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042751201

แฟกซ์ : 042751182

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่

-- advertisement --