-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก

รหัสโรงเรียน : 13100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 71/001 เอกอุดร 1 วิภาวดีรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02-9972630-5

แฟกซ์ : 02-9972636

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก

-- advertisement --