-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 57100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 216 ซอย 10 พิศาล เวียง เทิง เชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 053795196

แฟกซ์ : 053795099

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

-- advertisement --