-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเด็กสากล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเด็กสากล

รหัสโรงเรียน : 10100092

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 52/684 สุขาภิบาล 3 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3751432-3

แฟกซ์ : 02-3751763

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเด็กสากล

-- advertisement --