-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 4-ม.ค. พญาเมือง รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073332143

แฟกซ์ : 073337456

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

-- advertisement --