-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม

รหัสโรงเรียน : 40100110

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 77 หมู่ที่ 2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม

-- advertisement --