-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพกรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพกรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 11100098

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 16/1 หมู่ที่ 3 ซอยร่มเย็น สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-4259996

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพกรศึกษา

-- advertisement --