-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพประทานพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพประทานพร

รหัสโรงเรียน : 12100035

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 139 ประชาราษฎร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5250505

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพประทานพร

-- advertisement --